Návrat na hlavní stránku
dvanáct dvanáct dvanáct
příští slezina: 5. 10. U Šumavy

Úvod – Jak to naplánoval Šéfík v poledne předchozího dne:

Odjezd v 9:31 vlakem 2527 z hlavního nádraží do Uhříněvsi. Já přistoupím v Horních Měcholupech. Po případném startovním pivu v hospodě půjdeme po červené přes Netluky do Královic (na hřišti možná hospoda) a dále do Koloděj (hospoda na hřišti) Celkem asi 8,5 km. Pak podle počasí  busem do Dubečka (pěšky je to 3,5 km), kde bude ohníček, pivo, kořka i buřty s příslušenstvím.

Kdyby něco chybělo, lze zajet na kole do LIDLa asi 1 km.“


Stať – A jak to bylo ve skutečnosti:

Odjezd v 9:31 vlakem 2527 z hlavního nádraží do Uhříněvsi.“

Asi jedna z mála pravd, i když jenom částečná – v 9:54 na nádraží v Uhříněvsi vystoupili z vlaku pouze Helenka a Kloučci. Viz dále.


Já přistoupím v Horních Měcholupech.“

Šéfík při odchodu z baráku zjistil, že mu právě jede autobus do Uhříněvsi, který jezdí jednou za hodinu, tak do něj naskočil. Řezáci už dopředu avizovali, že pojedou autobusem ze Satalic a budou v Uhříněvsi v 9:51. Ale hlavní je, že jsme se všichni v rozmezí několika mála minut sešli.


Po případném startovním pivu v hospodě…“

Žádná startovací hospoda nebyla, ale daleko výživnější byla zastávka v mateřské školce Pod buky, kde nás Andrea na zahradě pohostila obloženými talíři, grogem, pivem a džinem, zatímco ochořelý Petrof nám jenom zpovzdálí zamával. Ani jsme, navzdory pokynům hostitelky, nezkonzumovali úplně vše, přestože nám Ziri pomáhala. (Ale nepila.)


... půjdeme po červené přes Netluky do Královic (na hřišti možná hospoda) a dále do Koloděj (hospoda na hřišti) Celkem asi 8,5 km. Pak podle počasí  busem do Dubečka (pěšky je to 3,5 km)...“

Po zralé úvaze a vzhledem k sychravému počasí jsme zvolili umírněnou variantu přímo do Dubečku. Po modré kolem rybníků Podleského a V Rohožníku a přes Dubeč. Krásná procházka se šípky, rybníky a jeleny, s historickým exkurzem po zřícenině tvrze Dubeč, přírodním bludištěm, a to nás ještě Šéfík zatáhl až k Litožnickému rybníku a zpět. Olda tam byl zklamaný, protože očekával hospodu, ale i ta nakonec byla – v Dubečku U Dvou pupků. A měla držkovou, bramboračku a pro Oldu španěláka.

Podle Helenky to dalo celých 9,5 km.


... kde bude ohníček, pivo, kořka i buřty s příslušenstvím.“

Tak to tam opravdu bylo, i když na tu kořku už nálada nebyla.


Kdyby něco chybělo, lze zajet na kole do LIDLa asi 1 km.“

Nechybělo.


Závěr:

Maximální spokojenost.