Návrat na hlavní stránku
dvanáct dvanáct dvanáct
příští slezina: o prázdninách operativně
Dvanáctka je ta trasa, která masochisticky pořádala dvě stezky po sobě (Slovensko, rok 2005 a Máchův kraj, rok 2006). Její šerý dávnověk pamatují pouze Ludvík, Pták a možná Vráťa Vokurka. Geograficky máme obsazenou nejen takřka celou republiku – máme kamarády mimo Prahy a okolí od Karlových Var přes Písek, Budějovice, Brno, Skrochovice ve Slezsku, Nový Jičín, Pardubice, Neratovice až po Příbram – ale díky naším dvěma adoptivním dětem (Sáry z Ugandy a Santhoshe z Indie) i dva přilehlé kontinenty. Scházíme se na slezinách první čtvrtek v měsíci nyní u Kachny a Korábu v Karlíně, ale v minulosti nás sleziny přivedly do mnoha jiných hospod, což si nyní připomínáme vždy 12. dne v měsíci na tzv. ptačích slezinách, které vymysleli Pták a Bohunka. Mezi pravidelné trasové akce patří mimo pidistezky zejména 12kový Silvestr, který už více než 2x 12 let slavíme ve 12 hodin 12 minut vždy 12.12. (nebo nejbližší víkend), trasová voda první týden v srpnu a před pár lety jsme s úspěchem obnovili výjezdní noční dezoby a zahájili etapové putování k pramenům pražských potoků. Kromě již zmíněné vodácké sekce je na trase agilní sekce cyklistická i běžkařsko-sjezdařsky lyžařská. Více informací o naší trase naleznete na 12kových stránkách (http://trasa12.takpraha.cz), které vymyslel a spravuje Řezák Šéfkou trasy se cestou vlakem z 48. Stezky stala mezi Bakovem a Mladou Boleslaví dne 1.5.2006 Magda Sklenářová.
Za trasu 12 napsala
do třetího TAKového almanachu
v listopadu 2007
Helena Švachová.


Počátky Trasy 12 jak je sepsal Pták u příležitosti padesátin trasy
a později doplnil hezkým e-mailem Vláďa Hnyk.

Na padesáté Stezce se na nás nečekaně přišel podívat Vašek TUKi Štetka a houslemi podpořil muzikanty na Lužické boudě. Jediný, kdo si ho jakš-takš pamatoval, byl Pták. Díky Vaškovi jsme se dozvěděli zase pár novinek z opravdu dávné historie dvanáctky a zejména jak to bylo, když se z dvanáctky oddělila Pivní patnáctka. (Neplést s trasou 15 TAKu!) Přečtěte si Vaškovo zajímavé povídání o dvanáctce a 10. stezce v r. 1968 v Beskydech. Hodně informací o Patnáctce a tím i o historii naší trasy najdete na patnáctkových stránkách.

Historické přehledy:
Trasový rodokmen a šéfové trasy
Stezky a trasové noclehy
Silvestry (sepsal Řezák za pomoci pamětníků)
Ptačí sleziny (sepsala Jindra)
Potoky (sepsala Helenka)