Návrat na hlavní stránku
dvanáct dvanáct dvanáct
příští slezina: 6. 6. výjezdní!!!
9. - 11. 12. 2005 – Silvestr
Šéfík se vytáhl a zajistil mimořádně příznivé podmínky v příjemném penzionu a taktéž dostatek jídla, pití a sněhu. Díky. Dodá někdo podrobnou zprávu, aby ti, co nejeli, mohli litovat své neúčasti?
A zatím se můžete podívat na fotky: Případně si poslechněte zvukovou dokumentaci (je toho přes 700 kB).

18. - 20. 11. 2005 – Noční dezorientační běh aneb "Ptáci, do Sedel"
"Tak to máme za sebou.
Sice to dalo práce, ale neztratili jsme se.
Nezbývá než poděkovat všem organizátorům (a Ptákovi zvlášť) za perfektní přípravu a zajištění všech náležitostí. Jako např. perfektní, do poslední chvíle utajené, ubytování, skvělý nápad s Dezobem "ze Svatoboru na Svatobor" a v neposlední řadě za sobotní a nedělní sníh. Jak ten Pták to dělá?
Výsledky Dezobu snad publikuje někdo z organizátorů, já jen děkuji za perfektní "Sólo nálepky", z nichž jsem se poučil o cílech III. Pětiletky.
Doufám, že nějaká fotodokumentace se objeví na Webu (obracejte se na Řezáka).
Ještě jednou díky, Honza."

A Honza taky poslal první fotky.
Další fotky poslala Beranice. Věra promine, ale z naprosto zjevných důvodů musela být jedna fotka odebrána.

15. 10. – Nohybské loučení s létem
Helenka píše: "Tak už je léto definitivně za námi. Díky Vladovi, který zajistil pivo, buřty a hlavně hezké počasí, jsme se s ním (s létem) důstojně rozloučili tradičně na Brdech, netradičně v hojném 12kovém počtu (už na Smíchově nás startovalo 12 + 2 + 2 psi) a další došli nebo dojeli až k ohýnku. Doufám, že i fotografové pošlou Řezákovi nějakou dokumentaci. Takže ještě jednou, Vlado, dík, a na jaře na shledanou."

28. 9. - 2. 10. 2005 – 47. Stezka (Zbojnická)
Stezka byla a podle prvních ohlasů byla velice vydařená. Až na ten zlomený kardan u jednoho autobusu, prasklou gumu u dalšího autobusu a tři zlomené končetiny. Horská služba prý měla pohotovost – to už je TAK opravdu tak starý?
Soupis poděkování:
Míra a Řezák:
- všem, kteří se do přípravy Stezky zapojili.
Helenka:
- Mírovi, že to všechno spískal,
- Řezákovi za všechnu práci, co s tím měl,
- Hani, že se s ním (zatím) kvůli tomu nerozvedla,
- Jindře za správu financí,
- Báře, dříve Vokáčové, za pohledy,
- Honzovi, stále Vokáčovi, za záchranu vlajky,
- Dušanovi za valašky,
- Magdě za trička,
- svatému Petrovi za počasí na zakončení,
- všem, kteří se zúčastnili a byli prima.
Jindra (za odznaky, a to v tomto pořadí):
1. Berouskovi za výbornou ideu.
2. Honzovi V. (+ jeho výtvarnicím) za realizaci
3. Berouskovi za kritickou analýzu odstínů (se slibem, že berlínská modř už nikdy, modrá bude nadále výhradně shodná s barvou razítka BEROUŠEK 12 ORIGINAL).
Magda:
- tvůrcům odznaku (Berousek, Vokáčovi).
... a na potkání kdekdo z TAKu celé dvanáctce.

Šéfík sepsal podrobnou zprávu.
Takhle fotil DuPavlík
Takhle fotil Honza


2. 9. 2005 14:08
... se Haničce Valíčkové narodil Martínek s parametry 3,22 kg a 48 cm a s dobrým zdravotním stavem. Taktéž maminka hlásí, že je v pohodě, a přikládá 2 fota dvoudenního špunta.

23. - 31. 7. – Otava
Helenka vodu hodnotí takto:
"Otava 2005 se od Otavy 2004 lišila:
a) větším množstvím vody, takže pod Annínem se vykoupali i ti, co už na podobnou nehodu ani nepamatují, ale za odměnu šlo pod Sušicí pohodlně projet mělčiny jindy neprůjezdné;
b) rozmary počasí od zimy v Anníně, neskutečného vedra ve Strakonicích a sérii průtrží mračen na soutoku;
c) tím, že do cíle dojely téměř všechny lodě s výjimkou Pana generála Červenky, který utrpěl díru ještě nad Sušicí, a Rumové pralinky, kterou Šéfík prozřetelně odvezl ještě před průtrží;
d) naprostou všudypřítomnotí Maška, kterého jsme potkali snad dvanáctkrát;
a nelišila se dobrou náladou, dostatkem rumu a dobré pohody. Ztráty na životech byly sice četné, ale nezasloužila se o ně Otava, nýbrž Rambo, která v Čepicích na tábořišti vyhrabala, zardousila a následně přinesla Ánrimu do stanu asi osm myší. Všichni účastníci (podle abecedy Ála, Albert, Ánri, Dušan K., Čumbrk, Hani, Helenka, Honza V., Ištván, Jana, Naďa Kohoutová, Rambo, Řezák a Šéfíček) byli spokojeni a těší se na Otavu (?) 2006."

Že byla opravdu pohoda, dokazuje fotodokumentace od Šéfíka. Škoda, že byl líný a nedodal k fotkám popisy.
Podle Honzových fotek to ovšem vypadá, jako bychom na vodě skoro pořád chlastali.
A chcete-li vědět opravdu podrobně, jak voda probíhala, přečtěte si detailní zprávu, kterou sepsal Šéfík a zrevidovala Helenka.

29. 4. - 1. 5. 2005 – Pidistezka
My, co jsme byli na čarodějnice u Sommerů, bychom chtěli Blance a Mírovi poděkovat, že nás pozvali, že nás všechny uložili do postelí, posadili na lavičky, nakrmili a napojili, že objednali vedle kachen a husí i krásné počasí a náklaďák dříví na ohýnek. Ani adrenalinová vložka se vzrostlou zmijí nebyla špatná. Cyklistická i pěší sekce si přišly na své a Albert dokázal, že je stále ještě nezničitelný.
Helenka

Nejrychleji dodala fotografie Beranice. No ... zdá se ... že sportu tam moc není. Ale nálada, počasí a jídlo se povedly, ne?
Na druhé pozici se umístily fotografie od Helenky.
Bronzovou příčku obsadil se svými fotkami Šéfík.

21. 4. 2005 – Třináctkový Dezob
Dvanáctka dosáhla mimořádného úspěchu – zvítězila Helenka.

16.4.2005 Vítání jara na Brdech
Že se letos opravdu vyvedlo, dokazují fotky od Helenky. Jenom škoda, že bylo tak málo buřtů. Nakonec však všechno spravil hotel Zdeňka, i když ani tam to zpočátku nevypadalo moc nadějně a Saša byl za Fuchse. Ale když si někdo sedne na zahrádku, kde není obsluha, nemůže se divit, že není dlouho obsloužen.

19. - 22. 2. 2005 – Se Skupinářem na horách v Itálii
Helenka referuje:
Ačkoliv se nikterak nejednalo o trasovou akci, hojná účast stávajících i bývalých členů Dvanáctky a jejich potomků (výrazně hojnější než obvyklá účast na slezinách) snad opravňuje k zařazení tohoto vydařeného sportovně-společenského zájezdu mezi trasové akce. Počítejte se mnou: celá rodina Řezákova-Skupinářova (4), Švaši bez Ištvána (3), Irena Němcová, Blanka a Šéfík všichni s jednou dcerou (6), Magda sama (1), Hanina Valíčková (1), Šárka s Eliškou (která se ostatně na Dvanáctce narodila – 2) – celkem 17 lidí čtyři dny lyžovalo, popíjelo bombardino a svařák a jinak si užívalo.
Za zmínku stojí, že ačkoliv tentokrát chyběli tradiční účastníci Vokáčovi, byl jeden Vokáč přesto s námi – sám majitel firmy Autobusová doprava Vokáč, pan Vokáč Miroslav.

28. 1. 2005 – TAKová výroční schůze
Stejně jako loni se konala v Holyni, po ní následovala volná zábava a sobotní výlet údolím Dalejského potoka. Zprávu najdete na TAKových stránkách. Ve stručnosti vyjímám jenom dva stěžejní body:
  • Schůze zvolila radu TAKu ve složení Pepa Brzák (staronový majitel), Láďa Hlavatý, Ivan Fridrich, Honza Maňák, Soňa Vašicová a Jirka Valda ml.
  • V plánu činnosti je mj. Shnilka (11.-13.2.), Nora (24.-28.2.), 34. Bál (2.4.), Zahájení CYCLO (16.4.), Stezka ...a 1/2 (6.-8.5.), Cesta tam (28.-29.5. nebo 4.-6.6.), 28. LPH, Vítání léta (21.6.), CYCLO v Maďarsku, Tábory (Ďáblíci, Vlci a Beraní), Přechod Alp, 27. Lesní hry (Saturnin), 47. Stezka "Zbojnická" (28.9.-2.10), Zakončení CYCLO (15.-16.10.)

Předchozí roky:
1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023